• Posts 21
  • Reputation 2
  • Member Since
  • Last Active
Email
    This user has not added any photos yet.
All Posts Topics Started Likes
niet allemaal zwart wit en toch 'vaag'
Zijn er mensen die ervaring hebben met Jurriaan Penders? http://www.health-works.nl/. ?

of een second opinion (waar dan ook) hebben aangevraagd en hier een positieve ervaring mee hebben? 

Ik vraag mij namelijk af of een second opinion überhaupt van toegevoegde waarde is> bij burnout en een 'probleem bij re-integratie in de eigen organisatie (ontkennende werkgever)'.

Het is en blijft namelijk altijd de 1e, dus de vaste bedrijfsarts die coördineert iov en ism werkgever.

0 0
Burn-out of Bore-out?
Wat is het verschil tussen 'burn-out' of 'bore-out'?
Ik kom veel burnouters tegen met of een 'burnout' of een 'boreout...'
Wat is het verschil of wat zijn de overeenkomsten?

bij burnout heb je naar mijn vermoeden 'te veel passie' gevoeld/geleefd>ben je jezelf voorbij gelopen en uitgeblust geraakt.
Bij boreout heb je 'te weinig (of geen) passie' gevoeld/geleefd> zo opgebrand geraakt.

Beiden leiden waarschijnlijk tot hetzelfde resultaat: emotioneel en fysiek uitgeput! maar vragen een andere aanpak? of is dit gelijk?

is het zo dat passie voor de 1 (burnout) getemperd moet worden, en voor de ander (boreout) passie ontdekt moet worden?

Maatwerk desalnietemin! maar ik vroeg het mij gewoon af...
0 0
Rechten en plichten - hoe werkgever aan de wet te houden
Sommige werkgevers hanteren een 'strategisch en strak beleid' om werkgerelateerde psychische overbelasting 'te negeren en te ontkennen', dan is er geen ruimte voor: 

a) een probleemanalyse , waarover werkgever en werknemer (en bedrijfsarts) CONSENSUS hebben
b) plan van aanpak waarover werkgever en werknemer (en bedrijfsarts) CONSENSUS hebben.

Laat staan voor rede en 'de menselijke kant'.
Zoals in mijn geval. Je kan de werkgever dan 'om de oren slaan' met allerlei wet en regelgeving, dergelijke werkgevers zijn niet 'op te voeden'!
0 0
Landelijk verbeteren - email aan 2e Kamer commissie sociale zaken en werkgelegenheid
Ik blijf 'oplossingsgericht'en benoemen. Tussentijds frustreer ik mij over het feit dat:
1. werkgever negeert en ontkent
2. UWV wel serieus neemt maar 'afwacht...' en slechts kan adviseren ipv oordelen, tot aan 'eind 2e ziekte jaar' (alleen maar tbv financiële verantwoording).
3. ieder zich afwachtend opstelt, tav actie werkgever (eigen positie/belangen en route financiën?)
4. het blijkbaar normaal gevonden wordt dat VSO 'gebruikelijk wordt misbruikt' en hierop vervolgstappen op worden 'voorbereid' >wederom oog op route financiën
5. niemand het beestje bij de naam (durft te benoemen?) benoemt en 'eigen positie/belang' veilig houd, hier zelf ''voordeel'' uit behaald> wederom sturing op route financiën?!
6. De Bezava een wassen neus is en niemand kan voorkomen dat kwaadaardige werkgevers 'gewoon hun gang kunnen gaan'met de huidige wet en regelgeving.


TAV arbeidsrecht: wat is dat?! politiek spel in mijn beleving... en 'recht'?!: up my...!
0 0
Radar testpanel vraagt aandacht voor handelen werkgever en arbo- bedrijfsarts bij ziekte
misschien duurt het even voordat je de poll kan zien/bereiken als je je nog maar net als testpanel-lid aan hebt gemeld?

poll zal er nog even staan, je mail en de testpanelsite nog even in de gaten houden komende dagen...
0 0
Radar testpanel vraagt aandacht voor handelen werkgever en arbo- bedrijfsarts bij ziekte
na aanmelden tespanel krijg je m via mail binnen. zoniet dan even inloggen op testpanel; ga naar lopende onderzoeken (bij mij staat ie nu onder voltooide dus kan de link niet vinden zo voor niet leden :/
dit even proberen?  https://www.radartestpanel.nl/Portal/members/studies.aspx
of deze na aangemeld als lid:  https://www.radartestpanel.nl/Portal/members/default.aspx

Doe mee aan een onderzoek

Zodra er een nieuw onderzoek openstaat, vind je dat hier.

0 0
Radar testpanel vraagt aandacht voor handelen werkgever en arbo- bedrijfsarts bij ziekte
momenteel een enquête lopend bij Radar testpanel, wel even aanmelden eerst dan komt de enquête via mail; https://radar.avrotros.nl/testpanel/overzicht/

ik heb 'm ingevuld en ben benieuwd naar de resultaten van het onderzoek!
0 0
Landelijk verbeteren - email aan 2e Kamer commissie sociale zaken en werkgelegenheid
Er MOET landelijk iets verbeteren t.a.v. 'zorgplicht werkgever en zorgland' in dit land. Een corrupte bende als je het mij vraagt!
Wat ik mij nog het meest aantrek is dat artsen EN zorgverleners-behandelaars het spel meespelen, hiermee de zorgkosten/zorgverzekeringen belasten. Wat krijg je als reactie als je het benoemd... iedereen doet het/het is nu eenmaal zo... dus.... Welkom in zorgland anno 2017-2018!
0 0
niet allemaal zwart wit en toch 'vaag'

Vanuit mijn ervaring zijn er 'more shades of grey...'
Er zijn toch wel ook goede bedrijfsartsen, mag ik hopen, al kunnen ze (?) misschien soms onvoldoende bij geconstateerde overspanning/burnout> zodra er (nog voordat er een uitgeschreven diagnose en behandelplan is!) een duidelijke belangentegenstelling ontstaat tussen werknemer en werkgever en werkgever adviezen van een bedrijfsarts in de wind slaat... [frown]

Vanwege 'positie en rol bedrijfsarts' kan ik ook begrijpen dat- bij een duidelijke belangentegenstelling (werkgever geen begrip voor of steun bieden aan werknemer op zo'n moment), een bedrijfsarts 'terughoudend' kan/zal zijn vanwege een 'dreigend conflict' (waar ze ook niet in betrokken mogen/kunnen geraken). Of ben ik dan 'onwetend of naïef'?

0 0
Burnout-diagnose
ik zal zeker gaan schrijven! but...'first things first', eerst mijn situatie stabiliseren...voor mij...[bawl]
1 0
Welcome to the new forum!
baasje wrote:
This is your very first post. If you like, edit this post and tell people why you started this forum and what you plan to do with it. Otherwise you can delete this post and start a new topic.

People will be able to reply to your post using the "Write a reply..." section below.
 

can't edit or delete your welcome post.
0 0
Diagnose Fraude door bedrijfsarts bewijzen
Triest als een bedrijfsarts zo handelt... en de geheimhoudingsplicht omtrent medische gegevens schend!
1 0
Privacyschending tijdens ziekte - Medische Informatie
De bedrijfsarts!  zo ook opgenomen in de probleemanalyse vanaf eerste ziektedag!
Echter zowel de huisarts als de bedrijfsarts hebben vervolgens verdere testen, een uitgeschreven diagnose niet afgenomen/afgegeven.
Vanwege 'een verstoorde arbeidsrelatie, die NA mijn ziekte/ziekmelding is ontstaan.
0 0
UWV deskundigenoordeel
UWV deskundigenoordeel is wel een 'vereiste stap' (zo heb ik begrepen en zo gedaan) in het re-integratie traject als re-integratie vastloopt.
0 0
Herstel
burnout wrote:
Ligt geheel ook aan hoe snel je zelf herstelt en hoeveel hulp je van je werkgever krijgt.
Als je een werkgever hebt die je continue blijft stalken, dan wordt je nooit beter.
Als je een werkgever hebt die ook naar jou luistert wat je nodig hebt, kan je waarschijnlijk sneller herstellen dan dat je steeds gestalkt wordt.


Mijn werkgever....'agressieve aanvallen' en geen 'hersteltijd' tussen acties/gesprekken voor mij. Gevolg was verdere verdieping en ernstigere klachten dan ik al had dan toen ik burnout geraakte.

Ik ben ervan overtuigd dat ik, als ik wel een meewerkende werkgever had, ik al wel tot rust had kunnen komen (ik heb geen andere zorgen/energievreters dan 'de situatie' met mijn werkgever) en waarschijnlijk ook alweer zover was om -gedeeltelijk- werkzaamheden (waar dan ook) weer op te kunnen pakken. Ik ben 'nu nog harder aan het werk' om mijn lichaam trachten in 'ruststand' terug te brengen en mijn balans weer te vinden... [frown]

Het is lastig om te knokken voor jezelf (onmogelijk in je eentje) om overeind te blijven en te blijven staan voor je rechten, en ook te kunnen werken aan persoonlijk herstel.
0 0
count post selected

Add a Website Forum to your website.