• Posts 34
 • Reputation 6
 • Member Since
 • Last Active
Email
  This user has not added any photos yet.
All Posts Topics Started Likes
TABEL met voor werknemers nuttige sites in geval van ziekte, i.h.b. burn-out

Tabel met nuttig hulpsites voor werknemers en waarom 16 feb 2018 SB

98% van de websites die je vindt met google, zijn voor werkgevers bedoeld – want daar ligt het geld, en NL is een weinig principieel land, zeer op geld gericht en daarom mikt 98% van organisaties en coaches op werkgevers – werkgevers 'stroop om de mond smeren'

Stichting Burnout is in eerste instantie voor WERKNEMERS, want die staan het zwakst.

Onderstaand een selectie van de volgens ons nuttigste sites voor werknemers in geval van ziekte, i.h.b. burnout.

Onderwerp

Nuttige site voor werknemers

 

Reintegratie algemeen

http://Reï ntegratie.com

 

Reintegratie uitwassen

Reintegratie.theater

 

Handige voorbeeldbriefjes voor werknemers

http://reintegratie.theater/downloadpagina/

 

Bedrijfsarts, en hoe ermee om te gaan, zich erop voorbereiden

Bedrijfsarts.net

 

Vaststellingsovereenkomst, en waarom als je het doet, 285.000 euro moet vragen als werknemer

Vaststellingsovereenkomst.nl

 

Ontslagtrucs waarvoor je moet oppassen als werknemer

Ontslagtrucs.com

 

Een diagnose krijgen voor je burnout

Burnoutdiagnose.nl

 

De financiele prikkel achter het gedrag van werkgever, bedrijfsarts, arboarts – 2 tot 8 ton per ziek uit dienst werknemer = bezava

Bezava.com

 

Burnout uitgebreid

Burnout.nl

 

Burnout kort compact, voor smartphone

Burn-out.mobi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0
Nu ook veel compactere site: http://burn-out.mobi - geschikt voor smartphone en tablet

Er is nu ook (net nieuw) een veel compactere site van Stichting Burnout:

http://burn-out.mobi - geschikt voor smartphone en tablet
0 0
Landelijk verbeteren - email aan 2e Kamer commissie sociale zaken en werkgelegenheid

Werkgever die alle burnout ontkent en geen enkel voorstel, ook niet van Stichting Burnout, honoreert? Hier tips om partijen aan te schrijven:

 

Ok, dan nog tip:

1) schrijf GEHEEL ZELF een eerstejaarsevaluatie, doen onze testen en offerte erbij (waar ze niets mee doen), schrijf ongecensureerd naar het UWV, afd. ziektewet, Pbus 75015 1040 CT Amsterdam, met verzoek 'sla deze eerstejaarsevaluatie aub op' en 'zie hoe werkgever NIETS doet met mijn herstelvoorstel EN hoe werkgever alle ziete ontkent'

2) stuur diezelfde eerstejaarsevaluatie op (van jou) naar cie.szw@tweedekamer.nl, met briefje erbij 'schoolvoorbeeld uit de praktijk, van wetsontduikende en intimiderende werkgevers' - en vraag ontvangstbevestiging

3) idem naar bbz@fnv.nl (bureau beroepsziekten)

4) idem (maar dan per post) naar SER, cie. arbeidsgerelateerde zorg, Den Haag, met soortgelijk briefje als bij cie.szw@tweedekamer.nl

5) idem naar voorlichting@raadvanstate.nl, met soortgelijk briefje erbij

6) idem naar Min Sozawe, Wouter Koolmees, https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/wouter-koolmees, wellicht met cc Bruno Bruins, laatste is Minister Medische Zorg, dat grenst eraan, groot voordeel van Bruno Bruins is dat hij jarenlang vz RvB UWV was en dus dit soort trucs al lang kent en richting Koolmees kan bevestigen

Doe mij maar achteraf kopieen

'Sommige mensen moeten regelrecht de hel in' denk ik dan.

Succes, en mooi dat je moeite doet!

Jij formuleert beleefd, dus je zou best bij 1 of meer van bovenstaande brieven (bv die aan Wouter Koolmees cc Bruno Bruins) ook je werkgever in de cc kunnen zetten [smile])

0 0
Radar testpanel vraagt aandacht voor handelen werkgever en arbo- bedrijfsarts bij ziekte

Helaas niets op 'lopende onderzoeken'....'zodra iets nieuws krijg je dat hier te zien'

En panelonderwerpen ook niet:  https://www.radartestpanel.nl/Portal/members/newsletters.aspx

 

0 0
Radar testpanel vraagt aandacht voor handelen werkgever en arbo- bedrijfsarts bij ziekte
Dank! Maar wat is de URL van de poll zelf? Die kan ik niet vinden na aanmelding en bevestiging via https://radar.avrotros.nl/testpanel/overzicht/ 
0 0
niet allemaal zwart wit en toch 'vaag'

Burnoutdiagnose.nl weet wellicht nog een arts die diagnose wil stellen, en zij weten ook psychologen die dat willen doen, conform richtlijn.

 

Stichting Burnout - zie homepage - kan ook diagnose stellen

En je huisarts

0 0
Landelijk verbeteren - email aan 2e Kamer commissie sociale zaken en werkgelegenheid

Wil je dat e.e.a. landelijk verbetert EN je eigen zaak dienen?

Schrijf een email aan cie.szw@tweedekamer.nl met je misstand, en stuur achteraf een kopietje naar info@burnout.nl

Noem gewoon je werkgever met naam en toenaam, evenals falende bedrijfsarts....

Stichting Burnout kan zo beschrijvingen wantoestanden verbeteren, en 2e Kamer kan niet zeggen dat het 'nergens van wist'. 

 

 

 

1 0
niet allemaal zwart wit en toch 'vaag'

Je hoop is tamelijk vergeefs! Een bedrijfsarts vinden die burnout op schrift wil zetten en de NVAB richtlijn burnout en overspanning wil naleven met bijbehorende tests is zo moeilijk te vinden als een speld in een hooiberg. Ze hebben GEZAMENLIJK afgesproken vanaf nov 2014 om niets arbeidsgerelateerds op schrift te stellen - want dat willen werkgevers niet. Het is een soort collectieve afspraak om zieke werknemers in de puree te laten zitten, om zelf weer ingehuurd te worden als 'woordvoerder werkgever in witte jas'. Je bent kennelijk niet goed op de hoogte van de ernst en de achtergronden, lees ook eens http://bezava.com en http://reintegratie.theater

 

MOCHT jij of IEMAND een bedrijfsarts vinden die de richtlijn wil naleven en burnout op schrift wil zetten, ZET DAN AUB onmiddellijk zijn/haar naam en contactgegevens hier op het forum zodat er meer mensen profijt van kunnen hebben! Het is 8 december 2017, kijken wanneer de eerste naam komt....

0 0
Burn-out herstel

De antwoorden op de 3 veel gestelde vragen:

 • Wat moet gebeuren bij burnout herstel?
 • Hoe lang duurt een burnout gemiddeld?
 • Helpt 6 maanden of meer thuis zitten?

Staan in onderstaande pdf, 1,5 A4:

http://burnout.nl/docs/Veel-gestelde-vragen-bij-burnout.pdf

1 0
Herstel

Goede vragen!

De antwoorden op de 3 veel gestelde vragen:

 • Wat moet gebeuren bij burnout herstel?
 • Hoe lang duurt een burnout gemiddeld?
 • Helpt 6 maanden of meer thuis zitten?

Staan in onderstaande pdf, 1,5 A4:

http://burnout.nl/docs/Veel-gestelde-vragen-bij-burnout.pdf

 

1 0
Burnout-diagnose

Bedrijfsartsen ONDERLING verdeeld? Dat is mooi dan, dan is er hoop!

De SER weet het al lang:  https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2014/toekomst-arbeidsgerelateerde-zorg.aspx

Werkgevers willen alles houden zoals het is ('omkopen bedrijfsarts'), werknemers/vakbonden willen een onafhankelijk betaalde bedrijfsarts, het het derde deel van de SER, 1/3, 11 van de 33, 'De Kroon' (11 hoogleraren) zijn verdeeld. Ex Min Asscher zei toen: 'bij een verdeelde SER pleeg ik geen structurele stelselhervorming'. 

Stichting Burnout schrijft al langer aan Minister en cie.szw@ tweedekamer.nl (cie. sociale zaken werkgelegenheid Tweede Kamer) maar Asscher schreef toen 'geen andere geluiden'. Daarom is het goed als iedereen die ermee zit, de cie.szw@ tweedekamer.nl schrijft, met kopietje aan ? info@ burnout.nl ?

 

 

 

1 0
Burnout-diagnose

Uitvoeriger: als bedrijfsarts geen diagnose 'burnout' op schrift stelt terwijl u dat wel zo voelt...

'U kunt een voorstel burnouthersteltraject indienen bij uw werkgever ZONDER burnout diagnose.

Dat kan o.a. bij ons, als u uw woonplaats en tel nr mailt, dan krijgt u (als u wilt) een vrijblijvend orienterend gesprek met een van onze consulenten, en wij kunnen de testresultaten gratis in het voorstel zetten.

ALS ECHTER DAARNA werkgever (bv. bij monde bedrijfsarts) zegt: 'geen burnout' dan moet u toch bij burnoutdiagnose.nl zijn om aan een diagnose op schrift te komen.....

De bedrijfsarts is wettelijk verplicht bijgaande burnoutrichtlijn incl tests 4DKL Ubos en SCL 90 te volgen - – professionele standaard art 7:463 BW

Ook is een arts verplicht (WGBO, informatieplicht) een diagnose te stellen .

Met bijgaande richtlijn en bovenstaande rechtsartikelen kunt u proberen de bedrijfsarts burnout op te laten schrijven, 'anders dien ik een klacht bij het medisch tuchtcollege in over u'.

Alternatief is huisarts bijgaande dwingen te volgen

U kunt bij ons alvast gratis de 4DKL maken, bijgaand invullen in excel, saven en terugsturen in excel

En als u een vrijblijvend orienterend gesprek wilt: uw woonplaats en tel nr mailen

Werkgever mag zich nooit achter bedrijfsarts verschuilen, zie CRvB 19 nov 2009 BK:3713

Dus sla de bedrijfsarts liefst over, als die blijft weigeren bijgaande richtlijn en tests toe te passen'

http://burnout.nl/docs/MDRl-richtlijn-overspannenheid-burnout/MDRL-richtlijn-Overspanning-Burnout-burn-out.pdf

 

 

0 0
UWV deskundigenoordeel
Uitstekende houding en manier van aanvragen, Kitkat!
1 0
Rechten en plichten - hoe werkgever aan de wet te houden

De pagina  http://burnout.nl/burnout-juridisch/index.html zegt veel over het recht.

Daarnaast zegt de 'procesgang eerste en tweede ziektejaar' veel, onderdeel van WvP, Wet Verbetering Poortwachter (let op: werkgever en werknemer moeten het eens zijn over zowel probleemanalyse als plan van aanpak; werknemer kan ook beide als EERSTE inleveren, is vaak heel krachtig).

Vb. van probleemanalyse:  https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx4YawoubXAhXsCsAKHYlmDAoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.burnout.nl%2Fdocs%2FBBTI-ingevuld-met-tekst-en-cijfers-zeer-krachtig.docx&usg=AOvVaw1dg1WAmox-qhL0Q3_PYkP8

Vb. pva (plan van aanpak) blanco:  http://reintegratie.theater/downloadpagina/blanco-PLAN-VAN-AANPAK-nieuw-gemaakt-in-Word.doc

Vb. pva fictief ingevuld 'Coenen':  http://reintegratie.theater/downloadpagina/ingevuld-vb-Coenen-fictieve-naam-alle-data-fictief-PLAN-VAN-AANPAKdocx.doc

U kunt ook een 'juridische totaalbrief' aan de werkgever schrijven, waarin u hem verteld hoe de wetten in elkaar zitten en dat u wenst dat 'hij' zich eraan houdt. U kunt hier en daar de toon veranderen..

-------------------------------------------------------------

Totaalbrief juridisch kader werknemer aan werkgever 23 okt 2017 

Geachte werkgever,

 

Omdat het voor ons relevante juridische kader via het web niet direct voor mij duidelijk was, heb ik het aan een ervaren arbeidsjurist gevraagd, en kwam onderstaande er uit. Ik zou u willen voorstellen dat wij ons (u en ik) aan onderstaande wetgeving houden. Voor het gemak om op een punt terug te komen, nummer ik punten.

 

 1. De arbowet. Deze zegt dat een werkgever het werk zodanig in moet richten dat een werknemer niet ziek wordt. Bij gebleken ziekte wordt aansprakelijkheid door de arbeidsrechter als volgt gezien:

  https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

  2. Bedrijfsarts/arbo-arts. Conform art. 14.1 van de arbowet 1 juli 2017 ADVISEERT de bedrijfsarts de werkgever. Niet meer. De bedrijfsarts heeft geen beslissingsbevoegdheid, de bedrijfsarts is niet de behandelaar (WGBO: vrije artsenkeuze, zieke/werknemer kiest zelf behandelaar). De bedrijfsarts is ook geen vertegenwoordiger van de werkgever. De bedrijfsarts is ook niet degene die beslist of iemand ziek is (zie art. 14 ziektewet).

  Werkgever kan zich niet achter de bedrijfsarts verschuilen, zie CrvB 19 november 2009 BK:3713.

  Er kan een second opinion komen betaald door de werkgever indien werknemer het wil, in de praktijk is dit echter 'dwaze wetgeving' omdat alle door werkgever ingehuurde bedrijfsartsen elkaar zullen denken, en omdat het afgelopen jaren (sinds de invoering van bezava in 2014) duidelijk is geworden dan arbo-artsen en bedrijfsartsen zicht gewoonlijk aan geen enkele richtlijn inclusief diagnostische tests houden. De richtlijnen behorend bij beroepsziekten:

  https://www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen

  Bij ziekte in dienstverband ontstaat vaak een 'blaming game': werkgever wil de 'schuld' van het ziekzijn graag buiten het arbeidsgerelateerde houden, om a) reintegratiekosten – met name: kosten van een externe herstelinterventie: te mijden en b) de oorzaak met het werk te verhullen om aan (bezava)-aansprakelijkheidsconsequenties te ontkomen.

  Het staat vrij werknemer zelf diagnoses te 'halen' bij deskundigen. Voor de rechter, of een autoriteit als het UWV zal meetellen: 1) in hoeverre in een diagnose wordt aangesloten bij een richtlijn, diagnostische tests en wetenschap 2) de interne onderbouwing 3) ervaring en bewkaamheid van de diagnosticus. Dit soort rapportagevereisten staan ook verwoord in de 'KNMG richtlijn medische rapportage'.

  Een arts is conform de informatieplicht in de WGBO:

a) diagnose te stellen
b) een overzicht te geven van behandelmogelijkheden.

Indien een arts (of psycholoog) door werkgever wordt ingehuurd, zal deze meestal de eigen portemonnee de hoogste voorrang verlenen en arbeidsgerelateerdheid negeren, en een oorzaak 'in privé' zoeken.

Laatste is echter onrechtmatig: een arts dient zich als een 'goed hulpverlener' op te stellen, 7:453 BW: goed hulpverlener. Daarnaast dient een arts een professionele standaard erop na te houden, zoals de eerder genoemde richtlijnen inclusief diagnostische tests bij beroepsziekten. Afwijken van een richtlijn kan alleen als aan twee condities is voldaan: a) afwijken is in voordeel patient b) afwijken gebeurt maatschappelijk beredeneerd op schrift (R.P. Wijne boek 'Medische Aansprakelijkheid') – professionele standaard art 7:463 BW.

3. WGBO, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Er is vrije artsenkeuze en vrije keuze van hulpverlener, OOK als de hulpverlener 'kosten werkgever' is. De vrijheid van keuze hulpverlener staat omschreven in de WGBO, en in art. 8 EVRM (Europees Verdracht voor de Rechten van de Mens). Het voorschrijven van een hulpverlener zou 'integriteitsschennis' betekenen en overtreding van een elementair mensenrecht. Bovendien blijkt, zeker bij psychische aangelegenheden, dat de klik met hulpverlener de meest succes bepalende factor is voor herstel. De klik kan het beste door de patiënt (zieke werknemer) worden beoordeeld.

Het schijnt dat sommige werkgevers proberen zieke werknemers de psychiatrie in te sturen (incl. HSK). Echter,
– ziektekostenverzekeraars vergoeden geen arbeidsgerelateerde zaken, bv. burnout:
https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out
– UWV kan meebetalen aan de externe herstelinterventie:
http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx

Door te gaan staan op 'recht op eigen keuze' kan zieke werknemer o.a. De 'blaming game' voorkomen die vaak ontstaat, naar aanleiding van het werkgevers doel door ontkenning mogelijke latere bezava kosten te voorkomen.

4. WvP, Wet Verbetering Poortwachter.

De kern hiervan wordt gevormd door de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Dit betekent ook:

a) dat er een probleemanalyse dient te komen, waarover werkgever en werknemer CONSENSUS hebben
b) dat er een plan van aanpak moet komen waarover werkgever en werknemer CONSENSUS hebben.

Vrijwel altijd is een externe herstelinterventie gewenst en genoemde URL
https:// http://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk
kan leidend worden gezien 'op wiens kosten het externe reintegratieherstel is'.

Bedoeling van de wetgever bij de WvP was:
– voorkomen dat werknemers worden 'uitgewrongen en ziek weggepest of afgescheept met vso/vaststellingsovereenkomst'
– werkgevers verantwoordelijkheid laten dragen voor de arbeidsomstandigheden, inclusief correcties van arbeidsomstandigheden en beroepsziekten daar waar het mis gelopen is.

Behalve het 'ethische fatsoen' heeft het volgen van de WvP (in tegenstelling tot de 'ontkenningsweg' bestaande uit: ontkenning ziekte, geen richtlijn, geen diagnose, geen probleemanalyse, geen plan van aanpak, wel onmiddellijke loonstop wegens SCHIJNBAAR niet meewerken aan reintegratie plus intimidatie door ontslagadvocaten om een vso te tekenen) ook duidelijke voordelen voor de werkgever:

a) binnen de gebruikelijke ziektetermijn van 2 jaar is er GENOEG tijd om middels probleemanalyse (met consensus), diagnose, plan van aanpak (met consensus), externe herstelinterventie te komen tot HERSTEL. Als een van beide partijen bij herstel TOCH van elkaar af wil (of beiden partijen in hun hart van elkaar af willen) is reintegratie 'tweede spoor' geboden, waarbij na een herstelinterventie outplacement volgt, met ooit een 'gezond uit dienst' en geen UWV loonsancties of bezava gevolgen voor werkgevers.

b) gezond uit dienst, geen UWV loonsancties, geen bezava.

c) een goede uitstraling bij overige werknemers in het bedrijf ('de zieke wordt goed behandeld, niet weg-geïntimideerd via een vso').

Dit is de 'koninklijke' weg, de meest ethische weg, en ook de goedkoopste weg voor werkgever.

Helaas schijnen er veel werkgevers te zijn die kiezen voor de SCHIJNBAAR kortste weg (ontkenning ziekte, 'blaming of private life', loonstop, intimidatie om vso te tekenen)...maar zieke werknemers gaan dan vechtvermogen ontwikkelen en leveren weerstand, tot twee jaar of langer, waarbij:
– wel een 'ziek uit dienst' wordt bereikt
– de ziektetoestand van werknemer door de extra stress is verergerd
– werkgever een hoop advocaatskosten heeft moeten maken
– UWV loonsancties volgen
– bezava consequenties volgen.

Het UWV en ook veel rechters staan een spoor 2 veel eerder toe dan 'slechts na 1 ziektekaar' mits overduidelijk blijkt dat werknemer beter af is – gezondheidstechnisch – bij een vroeg instellen van spoor 2.

5. Ziekteverlof/ziektewet

Afhankelijk van het soort ziekte, en vooral bij beroepsziekten, is het verstandig NIET alle mogelijk inzetbare uren meteen te benutten. Bijvoorbeeld bij een burnout: daar leidt een niet-verwerking van burnout en wel benutting van uren altijd tot een verdieping en verslechtering van de ziekte. In het boek 'Medische Aansprakelijkheid' van R.P. Wijne wordt ingegaan hoe dan te handelen.

Ik hoop dat u mij mijn ziekteverlof gunt, en wel in een rechtstreeks schrijven aan mij, en niet via een arbo/bedrijfsarts die slechts adviseur is en niet uw vertegenwoordiger.

Artikel 14 van de ziektewet schrijft voor dat bij ziekte loon moet worden doorbetaald. Ik zal er zelf voor zorgen dat mijn ziekteverlof door voldoende diagnoses is onderbouwd.

6. Conclusie

Ik HOOP als zieke werknemer met u als werkgever 'de koninklijke weg' te bewandelen, dus het volgen van de WGBO en met name WvP. Mocht ik een door u ingehuurde arboarts of bedrijfsarts tegenkomen die geen richtlijn aanhoudt en geen diagnostische tests afneemt, zal ik
– een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege
– op eigen initiatief een arts of psycholoog vinden (afhankelijk van het vraagstuk) die wel een diagnose op schrift stelt, onderbouwd met richtlijnen en test, en verwijzend naar de wetenschap.

Het staat u natuurlijk vrij een dergelijke diagnose 'in de wind te slaan', maar zowel rechtbanken als het UWV (afdeling ziektewet, Postbus 75015 1040 CT Amsterdam) zijn genegen zulke diagnoses WEL serieus te nemen, en in het gelijk te stellen. 'Schrijfselen' van bedrijfsartsen niet onderbouwd door richtlijnen en diagnostische tests verliezen het bij rechter en andere autoriteiten altijd.

Na diagnose wil ik graag IN CONSENSUS:
– een probleemanalyse opstellen
– een plan van aanpak opstellen
en vervolgens een externe herstelinterventie kiezen (zelf) – een zieke kiest zelf zijn hulpverlener/arts, gelukkig leven wij wat dat betreft in een eerlijke rechtstaat Nederland (WGBO) en rechtsunie EU (EVRM).

Mijn doel is beter te worden, en wil in een zodanig tempo dat de MEEST DUURZAME gezondheid wordt bereikt. Soms staat 'zo snel mogelijk aan het werk' garant voor verdieping van de ziekte, en een 'vallen en opstaan traject' van 'twee jaar ziekt met ziek uit dienst'.

Als u van mij af wil, ondanks herstel, dan hoor ik dat graag. Op lange termijn komt een werkgever altijd af van een werknemer als deze dat wil (denk alleen al aan de mogelijkheid van opzettelijk slechte beoordelingen), dus ik ben als (zieke) werknemer realist genoeg om 'herstelinterventie met spoor twee' te kiezen indien u mij liever kwijt dan rijk bent. Eerlijkheid ten aanzien van dat laatste schept snel duidelijkheid en is bevorderlijk voor herstel.

Ik dank u bij voorbaat voor het samen met mij als zieke werknemer willen volgen van bovenstaande, 'koninklijke', door wetgever bedoelde weg.

Met vriendelijke groet,Werknemer xyz


 

 

 

1 0
count post selected

Add a Website Forum to your website.