baasje

dom briefje van HRM strekking ‘bedrijfsarts bepaalt’ en antwoord daarop

HRM aan medewerker:

Goedemorgen Hans,

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk)
arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen.
Wij kunnen op basis van deze test dan ook niet zo maar de diagnose
burn-out accepteren.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet kan de werknemer een second
opinion aanvragen als hij het niet eens is met een advies van de
bedrijfsarts op het gebied van: - De verzuimbegeleiding. Een werknemer
kan bijvoorbeeld aangeven dat hij twijfelt aan het advies van de
bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij op dat moment nog kan
verrichten; - Een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek; - De
consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in
verband met de arbeid.
De werknemer mag over het advies van de bedrijfsarts een second
opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts uit de Landelijke Pool
Second Opinion Bedrijfsartsen, waar HumanCapitalCare bij is
aangesloten. Met vriendelijke groet,

Evangeline Schip
Adviseur HRM

------→
antwoorden

Beste Evangelina,

Wat je schrijft is pertinent onjuist.

1. ten eerste kan behalve een bedrijfsarts ook een psycholoog of andere arts burnout vaststellen. Hij/zij moet de richtlijn burnout naleven met diagnostische tests. Zonder naleving professionele standaard art 7:453 kan een deskundige niets vaststellen, dus de uitspraken van de door jouw ingehuurde bedrijfsarts (waarbij jij hebt voorgezegd wat hij moet concluderen) zijn waardeloos.

2. Het is altijd de werkgever die beslist of er sprake is van ziekte of niet. Ben je niet op de hoogte van CRvB 19 nov 2009 BK:3713 waarin staat dat een werkgever zich nooit achter een bedrijfsarts mag verschuilen?

3. Ik neem het je kwalijk dat je doet alsof ik dom ben. Jullie huren met opzet een slechte bedrijfsarts in die alle beroepsziekten ontkent. Op die voorwaarde huur je er een in.

4. De bedrijfsarts beslist NIETS, zie art. 14.1 arbowet, bedrijfsarts is slechts adviseur werkgever, werkgever BESLIST

5. volgens arbowet is werkgever verplicht zich met best mogelijke medische advies te omringen. Dat doe je niet, je huurt een waardeloze bedrijfsarts in. Een professionele bedrijfsarts is een die zich aan richtlijnen houdt.

6. als werkgever dien je erop toe te zien dat een bedrijfsarts de relevante richtlijn VOLGT. Dat doe je niet, je speelt voor 'dommetje'.

Ik neem je het behoorlijk kwalijk dat je me erin wilt laten luizen en doet alsof je niets weet, 'dat je voor dommetje speelt'.

Je mag kiezen:
a. wil je mijn burnout op gornd van testuitslagen binnen 1 week accepteren
b. of moet ik je onwil (zie bovenstaande) aan UWV rapporteren, afdeling UWV loonsancties/Bezava, zelf een deskundige vinden die mijn burnout op schrift stelt en die diagnose doorspelen aan het UWV? Van die diagnose zou jij uiteraard geen kopie krijgen, gezien je oneerlijkheid in onderstaand antwoord (het 'voor dommetje spelen') en het feit dat ik een diagnose zelf moet betalen.

Als je op deze, ook juridisch foute weg doorgaat stimuleer je mij maximaal om het UWV loonsancties te laten uitdelen zodat je je lessen leert, en stimuleer je mij om juristen in te zetten.

Ik zal er dan ook voor zorgen dat het in de top van de organisatie bekend wordt dat jouw 'voor dommetje spelen' gezorgd heeft dat ik mijn dossier beter onderbouw en het UWV betrek.

Je bent geen HR professionel maar een HR-onwetende.

Mvg,

Hans, medewerker
'

Quote 0 0