Kitkat
Wat is het verschil tussen 'burn-out' of 'bore-out'?
Ik kom veel burnouters tegen met of een 'burnout' of een 'boreout...'
Wat is het verschil of wat zijn de overeenkomsten?

bij burnout heb je naar mijn vermoeden 'te veel passie' gevoeld/geleefd>ben je jezelf voorbij gelopen en uitgeblust geraakt.
Bij boreout heb je 'te weinig (of geen) passie' gevoeld/geleefd> zo opgebrand geraakt.

Beiden leiden waarschijnlijk tot hetzelfde resultaat: emotioneel en fysiek uitgeput! maar vragen een andere aanpak? of is dit gelijk?

is het zo dat passie voor de 1 (burnout) getemperd moet worden, en voor de ander (boreout) passie ontdekt moet worden?

Maatwerk desalnietemin! maar ik vroeg het mij gewoon af...
Quote 0 0
Bore-out Nederland
Klopt inderdaad, het vraagt een andere aanpak!
Het hoeft niet met passie te maken te hebben. Het kan zo zijn dat bijvoorbeeld er te weinig werk is en dat men daardoor in een bore-out terecht komt of door te weinig verantwoordelijkheid, ontwikkeling, uitdaging, etc.
De symptomen zijn vrijwel gelijk alleen de oorzaak is totaal anders dan bij een burn-out. 
Quote 0 0