baasje

Op school/HBO/universiteit wordt niet verteld wat voor een 'politieke bedoeling' de werkvloer vaak is. Wat de 'politieke spelletjes' zijn, en wat typische situaties zijn die stressen of zelfs burnout maken.

'Onvoorbereid' vallen aldus veel 30-minners in de eerste werkjaren ten prooi aan burnout.

Veel voorkomende stressfactoren/burnout triggers (en: compenserende energie-gevers) staan in de BBTI:

http://www.burnout.nl/docs/BBTI-burnout-analyse-1-1.pdf

 

Quote 0 0