baasje

Omdat werkgevers liefst geen arbeidsgerelateerde ziekten erkennen, doen bedrijfsartsen dat ook niet (bedrijfsartsen worden 100% betaald door werkgevers). Triest!

Wat te doen? Zie blogpost https://www.burnout.nl/geen-categorie/wat-te-doen-als-burn-out-niet-erkend-wordt-door-bedrijfsarts/

U kunt wel proberen naleving van de burnout richtlijn te eisen -  http://burnout.nl/docs/LESA_LR_overspanningburnout.pdf inclusief 3 tests 4DKL Ubos en SCL-90, en anders met medisch tuchtcollege te eisen.

Als het dan nog niet lukt: idem met uw huisarts...

Als dat niet lukt: diagnose van een psycholoog vragen, conform richtlijn, of een diagnosticus vragen aan burnoutdiagnose.nl Omdat de enkele artsen die het wel tegen betaling op schrift zetten, scheef worden aangekeken door collega's, vragen ze wel 500-800 euro voor een diagnose. Psychologen meestal rond 400 euro.

Uw ervaringen?

De SER ziet het probleem:  https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2014/toekomst-arbeidsgerelateerde-zorg.aspx - maar de Kroon (hoogleraren) zijn verdeeld, werkgevers staan totaal tegenover werknemers/vakbonden, en tot nu toe is er geen Min Sociale Zaken die een knoop durfde door te hakken.

 

Quote 0 0
baasje
Antwoorden op meest gestelde vragen over bedrijfsarts / arboarts: http://bedrijfsarts.net/docs/veel-gestelde-vragen-rondom-bedrijfsarts-arboarts.pdf
Quote 0 0
Kitkat
Ik begrijp werkelijk niet waarom, met invoering van Bezava, zorgverzekeraars niet 'de verantwoording/plicht' hebben gekregen om werkgerelateerde zorg door te belasten naar werkgever.

Een zieke medewerker (met werkgerelateerde problematiek) moet gewoon de zorg kunnen krijgen die hij/zij nodig heeft! Lesa richtlijnen bestaan daar toch ook voor?!
Fraude en corruptie wordt op deze manier juist in de hand gewerkt!!!

Iedere inwoner van Nederland is verplicht om een zorgkostenverzekering af te sluiten en netjes te betalen, zodra je werkgerelateerde klachten hebt wordt je opeens de zorg die je nodig hebt 'onthouden' (als werkgever niet erkent/weigert kosten op zich te nemen)... dit klopt gewoon echt niet in mijn beleving...
Quote 1 0
baasje
De zorgverzekeraars / WULBZ (Wet Uitbetaling Loon Bij Ziekte) zijn er gewoon te loom en te stom voor. En: de verzekeraars hebben eigen reintegratiedochers, zoals Winnock. Maar Winnock snapt geen zak van burnout. En de verzekeraar erboven ook niet..denkt dat het onherstelbaar is oid. Pas als het verzuimpercentage duidelijk gaat AFWIJKEN van de branche, gaat de verzekeraar meer premie heffen. En bezava komt tot uiting in de vorm van verhoogde whk (werk hervattings kas) premies. Waarom zoveel werkgevers kiezen voor geen burnouthersteltraject of een slecht pro forma traject (voor de vorm) is mij ook een raadsel.
Quote 0 0
burnout
Bovenstaande klopt maar:

Zijn er mensen die tuchtzaken tegen Arboartsen hebben lopen? Is hier enige bekendheid over? zodat we elkaar kunnen ondersteunen?
Zijn er uitspraken van t tuchtcollege bekend die gewonnen zijn met de nummers erbij?
ZIjn er mensen bereid om bij tuchtzaken van andere slachtoffers van foutieve bedrijfsartsen aanwezig te zijn en eventueel ondersteuning te bieden wanneer je een soortgelijke situatie hebt meegemaakt?
Burnout
Ervaringsdeskundige Burnout
Quote 1 0
baasje

Tuchtcollege klnkt streng, maar in elke branche is het een fopspeen. Het is om zaken uit de publiciteit en van de gewone rechtbank weg te houden....en dan worden het trucjes als afzeggen vlak voor een zitting etc., de artsen beschermen elkaar allemaal. Dat is de ervaring van velen.....ze gaan constant afzeggen als het richting tuchtcollege gaat. Bij de rechtbank zijn wel gevallen waarin klant gelijk kreeg, die zijn openbaar op rechtspraak.nl

 

Wel is het waardevol alle slachtoffers te verzamelen om de POLITIEK te bewegen - hoe zouden alle slachtoffers verzameld kunnen worden?

 

(het is overigens de hele arbo club en de hele NVAB die onderling hebben afgesproken nooit iets arbeidsgerelateerds op te schrijven, en geen richtlijn meer van beroepsziekten.nl te volgen....dat moet worden bewezen door duizenden gevallen te verzamelen)

 

Ideeen?

Quote 0 0
burnout
lf ervaring met tuchtrecht, regionaal is een fopspeen inderdaad, nu hoger tuchtcollege, de aanhouder wint, en anders gaat alles online. Schrikbarend dossier, maar hulp is gewenst in de vorm van mensen die hetzelfde meegemaakt hebben.
o/a/ diagnose fraude, onder druk zetten door arbo/bedrijfsarts, privacyschending en het 100% voor de werkgever en tegen de werknemer handelen met dien verstande dat werknemer hier dupe van is en ernstig in zijn gezondheid geschonden is.
Burnout
Ervaringsdeskundige Burnout
Quote 0 0
Kitkat
baasje wrote:

Tuchtcollege klnkt streng, maar in elke branche is het een fopspeen. Het is om zaken uit de publiciteit en van de gewone rechtbank weg te houden....en dan worden het trucjes als afzeggen vlak voor een zitting etc., de artsen beschermen elkaar allemaal. Dat is de ervaring van velen.....ze gaan constant afzeggen als het richting tuchtcollege gaat. Bij de rechtbank zijn wel gevallen waarin klant gelijk kreeg, die zijn openbaar op rechtspraak.nl

 

Wel is het waardevol alle slachtoffers te verzamelen om de POLITIEK te bewegen - hoe zouden alle slachtoffers verzameld kunnen worden?

 

(het is overigens de hele arbo club en de hele NVAB die onderling hebben afgesproken nooit iets arbeidsgerelateerds op te schrijven, en geen richtlijn meer van beroepsziekten.nl te volgen....dat moet worden bewezen door duizenden gevallen te verzamelen)

 

Ideeen?petitie starten? ðŸ˜¼
https://petities.nl/
Quote 1 0
baasje
Is dit verhaaltje herkenbaar? 1 A4 (pdf) 'Van bedrijfsarts Bullebak tot goedkeuring zelfgekozen hersteltraject' - http://reintegratie.theater/docs/Van-bedrijfsarts-BULLEBAK-tot-goedkeuring-van-zelfgekozen-hersteltraject.pdf
Quote 0 0
baasje

Ik hoor dat er net =  NIEUW! een beoordelingssite is over bedrijfsartsen -> doe mee, zowel bij goede als slechte bedrijfsartsen!

 

http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html

Quote 1 0
Kitkat
baasje wrote:

Ik hoor dat er net =  NIEUW! een beoordelingssite is over bedrijfsartsen -> doe mee, zowel bij goede als slechte bedrijfsartsen!

 

http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.htmlIk ben nu even in afwachting> of de bedrijfsarts ditmaal wel input vanuit mijn huisarts/behandelaren meeneemt, in haar beoordeling/advies naar werkgever toe (bij 3e maal VSO bespreking tijdens ziekte> voor bepalen einde dienstverband!!!!). Bij geen overweging/beoordeling/advies vanuit mijn behandelaren door bedrijfsarts...? dan vul ik het lijstje zeker aan!
Quote 0 0
baasje

HIER is een prima pagina hoe wij met zijn allen (zieke medewerkers) de kwestie van de bedrijfsartsen inzichtelijk kunnen maken. Het vereist medewerking van elke zieke medewerker, duurt jaren, maar: het is zeker dat het zal werken. Bewijs verzamelen voor de politiek. En het is eerlijke methode, ook naar de bedrijfsartsen toe:

 

http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html

 

Staat een arts niet op deze lijst:  http://bedrijfsarts.net/docs/alle-ruim-1000-bedrijfsartsen-alfabetisch-op-achternaam-excel-8mrt2018.xls

(alfabetisch, kolom A) en niet op  https://www.zorgkaartnederland.nl/bedrijfsarts/pagina1?sort=naam-asc dan is het geen bedrijfsarts maar arboarts. Die heeft wettelijk geen enkele rol, alleen adviseren werkgever, maar wordt niet eens in een wet genoemd = niets van aantrekken, en met werkgever onderhandelen, die bepaalt nl. of u salaris krijgt uitgekeerd of niet. 

Quote 0 0
Volhouder
Na jarenlang procederen zal er binnenkort een zitting zijn. Het valt niet mee om een bedrijfsarts ter verantwoording te roepen. Regelgeving is bv multi-interpreteerbaar. 

Hulp is welkom. Geinteresseerden om zitting bij te wonen ook.
Quote 1 0
tinga008
http://www.bedrijfsarts.net => Bestaat niet meer
Quote 0 0
baasje
Wat te doen als bedrijfsarts je burnout niet erkent?
 
Quote 0 0